The Body Oracle – Prague


When:
April 12, 2019 @ 6:30 pm – April 14, 2019 @ 4:30 pm
2019-04-12T18:30:00+02:00
2019-04-14T16:30:00+02:00
Where:
Prague
Contact:
Veronika

The Body Oracle

Become the oracle of your own wisdom.

Orákulum těla

Staň se orákulem své vlastní moudrosti.

PRAGUE, CZECH REPUBLIC

Who do we become when we give ourselves permission to speak out? What happens when the wisdom within us comes forth with such power that it cannot be ignored? Can we trust ourselves enough to seek guidance from within and to bring this knowing into the world?

When we have experienced repeated suffering and challenges, let-downs and dysfunction, we can end up retreating into our ‘shells’. Bound by shame, our trust in ourselves ebbs away and we become fearful of our own power. In this place, our fire and passion is quashed and our ability to speak out becomes restricted – even painful.

During this workshop, we will dance with the oracle of our body, heart and mind to free ourselves from the binds that hold us. We will follow the body’s guidance into the archives of our personal history, dancing through lingering traumas and dysfunction, clearing a channel to the life-force – the visible face of Spirit – that is both within and around us.

To support each dancer in this work, Caroline will hold the space and guide step-by-step to help connect us with our bodies and our center's as we journey through the veils of any resistance or restriction. We will arrive in a place of deep trance, a place from which we can gather the knowledge needed to support our present and future life. We will dance, share our wisdom and write. We will speak what has previously been unspeakable and find the medicine sounds from within. In this way, we will clear away the residues of old stories, unblock our voices and ultimately find our way back to the freedom of our true selves.

Staň se orákulem své vlastní moudrosti.

Kým se staneme, když sami sobě dáme svolení promluvit? Co se stane, když se moudrost v našem nitru projeví s takovou silou, že ji již nemůžeme ignorovat? Jsme schopni si natolik důvěřovat, abychom se obrátili na vnitřní vedení a vnesli to, co víme, do světa?

Pokud jsme opakovaně zažívali utrpení a výzvy, zklamání a dysfunkci, můžeme skončit schovaní ve své “ulitě”. Svázáni studem si přestaneme důvěřovat a začneme se bát vlastní síly. V takovém místě je náš oheň a naše vášeň potlačena a naše schopnost promluvit je - až bolestivě - omezena.

Na workshopu budeme tančit s orákulem svého těla, srdce a mysli, abychom se osvobodili z pout, která nás svazují. Budeme následovat vedení svého těla do archívu osobní historie, protančíme se přetrvávajícími traumaty a dysfunkcí, budeme čistit řečiště životní síly - viditelnou tvář Ducha, který je v nás i kolem nás.

Caroline podpoří každého tanečníka při této práci držením prostoru a provázením, které nám pomůže se krok za krokem propojit se svým tělem a středem při cestě skrz jakoukoli rezistenci či omezení. Dojdeme do místa hlubokého transu, místa, kde můžeme nabýt vědomostí, potřebných pro náš přítomný a budoucí život. Budeme tančit, sdílet svou moudrost a psát. Budeme mluvit o tom, o čem se dříve mluvit nesmělo, a nacházet léčivé zvuky ve vlastním nitru. Tak budeme odklízet zbytky starých příběhů, uvolňovat svůj hlas, a nakonec tak najdeme cestu ke svobodě svého pravého já.

Caroline offers Middle Earth Medicine which includes creativity, the shamanic journey and the dance of soul retrieval. It is at the route of her own spiritual journey and strong connection to animism. She is a facilitator for 20 years, a mother and a grandmother.

Caroline se u svých učitelů učila práci se šamanskými cestami, které nyní používá při tanci i léčeních, při hledání částí ztracené duše a při procesu Mandorly. Šamanské cesty představují i základ její vlastní cesty, charakterizované silným propojením s animismem a cestou šamana.

Prerequisites: open to anyone with or without previous experience.

Dílna je otevřená pro všechny zájemce,  bez ohledu na předchozí taneční zkušenosti.

The workshop is held in english with czech translation
Dílna je vedená v angličtině s tlumočením do češtiny

date:12-14th April 2019 • Fri 19:30-22:00 • Sa 11:00- 18:00 • Su 10:00-17:00
čas: 12.- 14. dubna 2019 • pá 19:30-22:00 • so 11:00-18:00 • ne 10:00-17:00

price: 150 €  (140 € if booked & deposit of 60 € paid by 1.3. 2019)

only Friday evening: 23 €
cena: 3.700 Kč (3.400 Kč při platbě zálohy 1.400 Kč do 1.3.2019)

pouze páteční otevřený večer: 550 Kč

Your place is reserved after paying the deposit.
Místo je rezervováno po platbě kurzovného (zálohy)

contact: Veronika Živa • zc.aesnadnull@akinorevwww.dansea.cz
kontakt: Veronika Živa • zc.aesnadnull@akinorev  • www.dansea.cz

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *