The Oracle Of Dance, Prague


When:
July 24, 2019 @ 3:00 pm – July 28, 2019 @ 4:00 pm
2019-07-24T15:00:00+02:00
2019-07-28T16:00:00+02:00
Where:
centrum SKALKA,
Skalka u Doks
Cost:
kurzovné: 5.400 Kč (platba do 1.5.), poté 5.900 Kč ubytování a strava: 2000 - 2600 Kč dle typu ubytování
Contact:
Veronika

See below for English:

Orákulum Tance
s Caroline Carey
24.-28. července 2019
Skalka u Doks

Hluboké ponoření se do extatického tance.
Intenzivní workshop.

Zkoumání pohybu, hlasu, léčení, expanze a spirituálního propojení.

Využijeme moudrosti léčivého kruhu Middle Earth Medicine a procesu Mandorly ke zkoumání starodávného extatického tance, který neseme ve své DNA. Esencí této práce je propojení našich nejhlubších zranění a našich nejvyšších aspirací, díky němuž objevujeme své autentické a plně integrované Já. Tím se stavíme do své pravé síly a umožňujeme egu a duši žít v harmonii.

Budeme zkoumat, jak využívat pohyb k tomu, abychom vystavěli energii potřebnou k rozšíření vědomí. To nám zároveň pomůže otevřít srdce, uvědomit si své emoční tělo a probudit léčení našich hlasů a říct to, co je potřeba. Budeme tančit a propojovat se vzorci, které se v našich životech opakují, posilovat tím uvědomění sebe sama, a osvobozovat se od vlivů, které nám již neslouží. Tanec je mocná zkušenost, kterou můžeme propojit s naší největší vizí, a hledat skrze toto spojení moudrost a jasnost. Naučíme se využívat tanec jako zdroj ve svém životě. Na workshopu budeme pracovat také s procesem Mandorly, nacházením svých vnitřních polarit, budeme s nimi tančit, prozkoumáme příběh, který nás udržuje v konfliktu, a nalezneme medicínu, která se stane naší pravdou.

datum:  24. července 2019 @ 17:00 - 28. července 2019 @ 15:00

místo: centrum SKALKA,  Skalka u Doks 22

kurzovné: 5.400 Kč (platba do 1.5.), poté 5.900 Kč

ubytování a strava: 2000 - 2600 Kč dle typu ubytování

kontakt: Veronika Živa • zc.aesnadnull@akinorevwww.dansea.cz

 

IN ENGLISH:

Prague, Intensive,

deep immersion into ecstatic dance

An intensive gathering.

Exploration of movement, voice, healing, expansion and spiritual connections. Using the teachings from the middle earth medicine wheel and the mandorla process, we explore the ancient dance of ecstacy that is inherent within our own DNA.

The essence of this work is to marry our core wound with our aspirations to discover our authentic and fully integrated self, thus becoming truly empowered, allowing the soul and the ego to live in harmony. 

We will explore the use of movement to create the energy necessary for expanding our consciousness. This will also help us to open our heart, to bring awareness to our emotional body and to induce healing of our voices and what it is we need to speak. We will dance and create connections to the repeating patterns of behavior in our lives, that leads to more self awareness, thus relieving ourselves of negative influences that no longer serve us.

Dance is a powerful experience, one that can be connected to our greatest vision in order to seek wisdom and clarity. We learn how to use the dance as a resource for living. In this workshop we will use the Mandorla process to find our own inner polarities, dance with them, explore the story that holds us in conflict and find the medicine that becomes our truth.

date: 24 July 2019 @ 17:00 - 28 July 2019 @ 15:00

venue: SKALKA retreat centrum, Skalka u Doks 22, Czech Republic

price in total: 355 €

tuition: 240€  (220 € if booked & deposit of 100 € paid by 1.5. 2019)

accommodation + food: 115 € // or 2.800 CZK

contact:

Veronika Živa • zc.aesnadnull@akinorev www.dansea.cz

This gathering is equivalent to the ‘Mandorla Intensive’ requirement for the Middle Earth Medicine Training.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy