Calendar


Please join our mailing list for regular updates...

Jul
24
Wed
2019
The Oracle Of Dance, Prague @ centrum SKALKA,
Jul 24 @ 3:00 pm – Jul 28 @ 4:00 pm

See below for English:

Orákulum Tance
s Caroline Carey
24.-28. července 2019
Skalka u Doks

Hluboké ponoření se do extatického tance.
Intenzivní workshop.

Zkoumání pohybu, hlasu, léčení, expanze a spirituálního propojení.

Využijeme moudrosti léčivého kruhu Middle Earth Medicine a procesu Mandorly ke zkoumání starodávného extatického tance, který neseme ve své DNA. Esencí této práce je propojení našich nejhlubších zranění a našich nejvyšších aspirací, díky němuž objevujeme své autentické a plně integrované Já. Tím se stavíme do své pravé síly a umožňujeme egu a duši žít v harmonii.

Budeme zkoumat, jak využívat pohyb k tomu, abychom vystavěli energii potřebnou k rozšíření vědomí. To nám zároveň pomůže otevřít srdce, uvědomit si své emoční tělo a probudit léčení našich hlasů a říct to, co je potřeba. Budeme tančit a propojovat se vzorci, které se v našich životech opakují, posilovat tím uvědomění sebe sama, a osvobozovat se od vlivů, které nám již neslouží. Tanec je mocná zkušenost, kterou můžeme propojit s naší největší vizí, a hledat skrze toto spojení moudrost a jasnost. Naučíme se využívat tanec jako zdroj ve svém životě. Na workshopu budeme pracovat také s procesem Mandorly, nacházením svých vnitřních polarit, budeme s nimi tančit, prozkoumáme příběh, který nás udržuje v konfliktu, a nalezneme medicínu, která se stane naší pravdou.

datum:  24. července 2019 @ 17:00 - 28. července 2019 @ 15:00

místo: centrum SKALKA,  Skalka u Doks 22

kurzovné: 5.400 Kč (platba do 1.5.), poté 5.900 Kč

ubytování a strava: 2000 - 2600 Kč dle typu ubytování

kontakt: Veronika Živa • zc.aesnadnull@akinorevwww.dansea.cz

 

IN ENGLISH:

Prague, Intensive,

deep immersion into ecstatic dance

An intensive gathering.

Exploration of movement, voice, healing, expansion and spiritual connections. Using the teachings from the middle earth medicine wheel and the mandorla process, we explore the ancient dance of ecstacy that is inherent within our own DNA.

The essence of this work is to marry our core wound with our aspirations to discover our authentic and fully integrated self, thus becoming truly empowered, allowing the soul and the ego to live in harmony. 

We will explore the use of movement to create the energy necessary for expanding our consciousness. This will also help us to open our heart, to bring awareness to our emotional body and to induce healing of our voices and what it is we need to speak. We will dance and create connections to the repeating patterns of behavior in our lives, that leads to more self awareness, thus relieving ourselves of negative influences that no longer serve us.

Dance is a powerful experience, one that can be connected to our greatest vision in order to seek wisdom and clarity. We learn how to use the dance as a resource for living. In this workshop we will use the Mandorla process to find our own inner polarities, dance with them, explore the story that holds us in conflict and find the medicine that becomes our truth.

date: 24 July 2019 @ 17:00 - 28 July 2019 @ 15:00

venue: SKALKA retreat centrum, Skalka u Doks 22, Czech Republic

price in total: 355 €

tuition: 240€  (220 € if booked & deposit of 100 € paid by 1.5. 2019)

accommodation + food: 115 € // or 2.800 CZK

contact:

Veronika Živa • zc.aesnadnull@akinorev www.dansea.cz

This gathering is equivalent to the ‘Mandorla Intensive’ requirement for the Middle Earth Medicine Training.

Sep
11
Wed
2019
The Dance Of Leadership – Training @ Little Earth
Sep 11 @ 6:00 pm – Sep 19 @ 5:30 pm

In applying for this training, you will need to have the experience of a movement practice, for a minimum of two years, engaging with topics such as embodiment, repetition and journeying. As an apprentice to the Leadership path, you will need to have an understanding of the Middle Earth Medicine Wheel. The syllabus is on the web page here https://middleearthmedicine.com/middle-earth-syllabus/

If interested in taking part in our training, please work with the training syllabus and courses  https://middleearthmedicine.com/middle-earth-syllabus/  Pre-requisites for the training modules are The Oracle Of Medicine, Mandorla Intensive and the Vision Walk.

Those accepted onto the training and during its process will be expected to:

  • attend 3 intensive workshops which can be Meeting The Wild, Oracle of Medicine, Oracle of Shapeshifter, and Oracle of Yin as assistant apprentices. Here you will work within the field, developing your own skills and be given tasks to enhance your experience.
  • complete tasks and projects including creativity and written work, in relation to the Medicine Wheel over two years
  • attend a teacher trainee module (see dates above)held by qualified space holders and a further 5 day module to recap and share experience
  • be expected to work as individuals and also work in collaboration with others on the course.
  • take a minimum of 6 supervision sessions per year with Caroline or other qualified teachers during the apprenticeship and in setting up of their own work
  • keep up with supervision during offerings/teachings with qualified supervisor.

Every apprentice will be treated as an individual with their own needs and requirements in preparation for holding their own work. It will be advised that apprentices continue with ongoing study with Middle Earth Medicine taking part in regular workshops and assistant roles. There will be opportunities to train to teach the work of the Mandorla constellations in due course.

To be on the mailing list specifically for apprenticeship please send a paragraph about yourself, the work you have already completed and why you might be interested in a training program to moc.liamgnull@tnemevomniymehcla

I look forward to hearing from you and receiving you into further study with me. Once applied for, we will begin a conversation to explore with you, your personal needs on this path.

There are a maximum of 12 available places on this training. If you require a place please send your application as soon as possible with your application fee of £99. This fee includes one skype session.

Costs and fees. Application fee £99. (non refundable)  Cost of Space Holder 1st module 9 days - £1,800.  2nd Module £900.  Mentoring: £55 per session. Accommodation and food is not included in the training prices. Please see 'Little Earth' at Earth Spirit Center accommodation prices, there are various options. Cost of accommodation: EARTHSPIRIT PRICE LIST ACCOM 2019

When attending the three intensive courses as apprentices/assistants the cost is 40% of the course fee.

The Space Holder Module begins 11th - 19th September 2019 and June 2020 (date to be confirmed)

What do I get if I complete the Middle Earth Medicine Space Holder Process?

If you complete all requirements of the Space Holder modules, you will be listed as a Space Holder of Middle Earth Medicine, be included on our website and members calendar and supported to hold your own work.  You will have access to regular webinars and meetings to support your practice and offerings and be able to attend space holder retreats yearly.

You will be expected to have your own insurance and hold a first aid certificate to be a member.

See this page for what is required during the space holder training.....  

Application Fee: £99  (non-refundable)  Send to email moc.liamgnull@tnemevomniymehcla / Application form here. Application-training-Middle-Earth-Medicine-Ways%u2019-APP-

Costs of these gatherings:   1st gathering £1,800 (accommodation separate)

2nd gathering £900  (accommodation separate)

Assistant places on intensives: 40% of full cost.

Mentoring: £55 per session.